QSNP

Argiris Ntanos, Nikolaos K. Lyras, Aristeidis Stathis, Giannis Giannoulis, Athanasios D. Panagopoulos and Hercules Avramopoulos

IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine (2024)

Published 1 April 2024